Colour Field (200cm x 240cm, 79in x 95in) acrylic on linen, 2022

Gallery VIII ( 155cm x 165cm) acrylic on linen, 2022.jpg

Gallery VII (155cm x 1565cm, 55" x 65") acrylic on linen, 2022

11. Gallery V (200cm x 240cm) oil on linen, 2022.jpg

Gallery III (200cm x 240cm, 79in x 95in) oil on linen, 2016-2022

8. Titian (200cm x 240cm) oil on linen, 2021.jpg

Titian I (200cm x 240cm, 79in x 95in) oil on linen, 2016-2022

Gallery III (185cm x 195cm) acrylic on linen, 2022.jpg

Gallery II (69in x 77in, 175cm x 195cm, 69in x 77in) acrylic on linen, 2016-2022

Zoffany (200cm x 240cm) acrylic on linen, 2018-2022.jpg

Zoffany (200cm x 240cm, 79in x 95in) acrylic on linen, 2017-2022

124. Promenade VII (47in x 77in, 110cm x 195cm) acrylic on linen, 2022 .jpg

Promenade VII 110cm x 195cm, 47in x 77in) acrylic on linen, 2022

129. Crosswalk XIV (55in x 65in, 155cm x 165cm) acrylic on linen, 2021jpg.jpg

Crosswalk XIV 155cm x 165cm, 55in x 65in) acrylic on linen, 2021

129a. Crosswalk XIV detail 1.jpg
Crosswalk XIV detail
129c. Crosswalk  XIV  detail 3.jpg
129b. Crosswalk  XIV detail 2.jpg

Crosswalk XIV detail

Crosswalk XIV detail